10. kolo PRV

29. květen 2020

Stále je čas na přípravu žádosti o dotaci 10. kola Programu rozvoje venkova, ve kterém je výše dotace 50 %.

PRV.jpg

Podle Vašich požadavků dokážeme vytvořit návrh projektu včetně kalkulace a ekonomické návratnosti.

V tomto kole nemusíte k žádosti o dotaci přikládat projektovou dokumentaci ani rozhodnutí EIA. Tyto dokumenty bude nutné předložit až při podání žádosti o platbu.

Příjem žádostí bude probíhat pouze prostřednictvím Portálu farmáře v termínu od 14. července 2020 8:00 hodin do 4. srpna 2020 18:00 hodin.

Maximální hodnota způsobilých výdajů v oblasti chovu prasat, ze kterých se počítá dotace, je 75 000 000 Kč. Další omezením je maximální částka na jedno ustajovací místo.

    a) Porodna pro prasnice – 100 000 Kč

    b) Porodna pro prasnice – volné ustájení 107 000 Kč

   c) Prasnice jalové a březí, prasničky v individuálních nebo skupinových kotcích – 65 000 Kč

   d) Stáj pro odchov selat – 7 000 Kč

   e) Stáj pro výkrm prasat – 19 000 Kč

V tomto kole jsou bodově zvýhodněny podniky, které využijí dotaci na stáj pro prasnice (4 b.), stáj pro předvýkrm a výkrm získá 2 body, podmínkou však je uzavřený obrat stáda. Bodové zvýhodněni jsou také podniky, které mají vyšší počet velké dobytčí jednotky (VDJ) na 1 ha obhospodařované půdy (0,3 VDJ na 1 ha získá 3 b., kdežto 0,6 VDJ na 1 ha získá 6 b.). Dále 5 b. získá žadatel, pokud svým projektem navýší počet ustájovacích míst o 20 %. Možným navýšením bodů jsou také technologie zvyšující biologickou bezpečnost chovu (3 b.). Toto jsou specifická kritéria pro prasata, avšak existují i obecná kritéria, která jsou pro všechny záměry stejné.

Mezi obecné kritéria patří bodové zvýhodnění pro žadatele, u kterého je podíl příjmů ze zemědělské prvovýroby 50 % nebo vyšší (4 b). Dále je možnost získat body v případě vlastního zpracování produktů (4 b). Poslední bodovým kritériem je výše nákladů, ze kterých je stanovena dotace. V tomto případě jsou zvýhodnění projekty, které jsou do 5 000 000 Kč. (5 b.) Projekty v mezích 5 - 7 mil. Kč dostanou 3 preferenční body a projekty od 7 mil. Kč do 10 mil. Kč dostanou 1 preferenční bod.

Neváhejte se obrátit na naše odborníky.

Tým ProSUS 


(eagri.cz)