2/5 Sano Agrar Instutut – Smart Porc nutrition

16. listopad 2021

V minulém článku byla řeč o tom, že se společnost Sano rozhodla investovat do unikátní farmy pro chov prasat. Pojďme se však podívat na začátek této myšlenky.

Neustále přemýšlíme, jak zlepšit naše produkty, aby byly na trhu konkurenceschopné, jedinečně a především funkční. Ověření každé inovace probíhá až samozřejmě v praktických podmínkách a tady máme výborné zkušenosti od kolegů ze skotu, kde už mají možnost delší dobu ověřovat inovace v Sano Agrar Instutu – Smart Dairy Nutrition v Polsku. Nyní se však rozrůstá rodina výzkumných farem pro skot i v Maďarsku, ale o tom až později.

Naskytla se nám výborná šance, jak tuto myšlenku zavést i do sektoru prasat. Společnost Sano má již dlouhodobě výrobnu v Maďarském Csému (cca 20 km od slovenského Komárna a 2 hodiny od Brna). V roce 2019 přišla nabídka odkupu farmy se 450 prasnicemi, která se nachází 15 km od této výrobny a navíc i přes neodpovídající technologii patřila tato farma mezi nejlepší v celém Maďarsku. Tak vznikl plán na výstavbu Sano Agrar Institutu – Smart Porc Nutrition.  Termín dokončení je jaro 2023 s tím, že první zvířata budou naskladněna již na konci roku 2022. V dalším miničlánku se podíváme, jaké účely bude budoucí farma plnit. 

Původní farma s nevyhovující technologií. 

Filip Střecha