3/5 Sano Agrar Instutut – Smart Porc nutrition

22. listopad 2021

V minulém článku jsme krátce shrnuli vznik myšlenky vybudovat moderní výzkumnou farmu pro prasata. Nyní se však pojďme podívat, jaké cíle by měla farma splňovat. 

Produkovat a zpeněžovat selata

Na základě velké poptávky po vysoce kvalitních a zdravých selatech pro výkrm je základním cílem založení moderní a na budoucnost orientované produkce selat. Základním předpokladem je moderní stáj pro chovné prasnice, ve které jsou efektivně implementovány všechny aspekty produkce šetrné jak ke zvířatům, tak i k životnímu prostředí.

Vzdělávání odborného personálu

Doplňkovým aspektem je vzdělávání vedoucích podniků a manažerů stád z Maďarska a sousedních zemí. Za tímto účelem je třeba ukázat moderní možností, efektivní produkci selat a vykrmovaných prasat a zprostředkovávat odpovídající odborné informace.

Vztahy s veřejností

Našim zákazníkům, obchodníkům, veterinárním lékařům, spotřebitelům, školám atd. chceme nabídnout možnost informovat se o moderním chovu prasat na velmi vysoké úrovni. Za tímto účelem bude v prvním patře napříč všemi budovami instalována oddělená chodba pro návštěvníky, aby mohli získat náhled do moderního chovu zvířat. Díky znalým a kompetentním zaměstnancům, informačním materiálům a přidaným informačním tabulím budou objasňovány moderní procesy pro každou kategorii prasat. 

Zkušební ústav pro produkty pro prasata před uvedením na trh

Dalším důležitým cílem je provádění praktických testů k vyzkoušení správných a efektivních konceptů výživy. Je naší každodenní motivací nabízet našim zákazníkům produkty, které jejich provozy dokonale doplňují. Produkty prověřené v praxi jsou významným přínosem pro naše zákazníky.

Výzkum a vývoj pro moderní způsoby chovu prasat

Velkým cílem je 100% digitalizace provozu. Přitom se spojuje digitalizace managementu stáda, výživy a zdravotního stavu zvířat s využitím „velkých dat“ a umělé inteligence. Konkrétní příklad: Chceme systém, který pohlídá denní přírůstky sajících selat a ihned nás upozorní, pokud by se vyskytly možné poruchy trávení. A to ještě před tím, než vstoupíme od oddělení. Aktuálně ještě něco nepředstavitelného – ale my se chceme na vývoji tohoto digitálního chovu prasat podílet!

Plán budoucí farmy: 

1: Laguna na kejdu (stávající)
2: Zásobníky na kejdu (nové)
3: Karanténní stáj pro prasničky
4: Přípravna krmiv 
5: Návštěvnická budova, funkční místnosti pro personál
6: Stáj pro výkrm prasat
7: Stáj pro odchov selat
8: Porodna
9: Eros centrum
10: Stáj pro březí prasnice


Filip Střecha