4/5 Sano Agrar Instutut – Smart Porc nutrition

2. prosinec 2021

Naskladnění nové výzkumné farmy se už neúprosně blíží a můžeme očekávat, že první zvířata budou na farmě dříve než za rok. Nyní se však pojďme podívat, jaké technologické zajímavosti bude Sano Agrar Institut nabízet.

Jako technologii krmení jsme si vybrali systém AirFeed od společnosti Tewe. Aby byla zajištěna čistota všech krmných cest a nedocházelo tak k možné „kontaminaci“, bylo jedinou možností suché krmení. Systém AirFeed tak nabízí technologii přímo pro naše potřeby. Eros centrum a stáj pro březí prasnice bude vybavena tubusovými zásobníky. Předvýkrm, výkrm i prasnice na porodně budou mít možnost zvlhčení krmiva těsně před korytem. Pro sající selata byl navíc přidán systém pro podávání mléčné náhražky nebo tekutého prestarteru od společnosti Roxell®.

Farma bude nabízet neomezené možnosti, co se týká výzkumu. Přímo na farmě se bude nacházet míchárna krmných směsí, kde bude možné skládat receptury podle požadavků. Předpokládá se, že na farmě poběží vždy několik výzkumů najednou, proto bude míchárna opatřena dostatečným množstvím sil s různými komponenty. Výzkumy můžou probíhat v několik rovinách. Standartně bude mít polovina skupiny běžné krmivo a druhá skupina odlišné krmení s několikanásobným opakováním. Výzkum u prasnic může probíhat i individuálně díky identifikaci pomocí čipů, které bude mít každá prasnice. Součástí míchárny krmných směsí bude i mikrodávkovač v případě pokusů týkajích se látek, které jsou v krmivu zastopeny v opravdu malém množství jako jsou probiotika, výtažky s bylin, enzymy a další látky zlepšující stavitelnost a imunitu prasat.  

Technologie ustájení v eros centru i ve stáji pro březí prasnice je zaměřena na maximální welfare. Je počítáno s tím, že skupiny prasnic budou vždy během reprodukčního cyklu spolu. V obou stájích je stejný systém ustájení, ve kterém můžou být prasnice na volno a při krmení budou moci vstoupit do individuálního ustájení. Při vstupu se za nimi zavřou dvířka. V případě, že se budou chtít prasnice dostat zpět do volného prostoru, tak stačí pouze vyjít ven. Jednou z možností je samozřejmě prasnice držet v individuálním ustájení trvale. Tato možnost se bude využívat hlavně během inseminace. 

Porodní kotec je mimo jiné vybaven podlážkou pro selata vyhřívanou pomocí teplé vody s poklopem a lampou. Zajímavostí je, že se v kotci nachází tři druhy roštu. Pod prasnicí je litinový rošt, který vyhovuje moderním požadavkům pro prasnice a nedochází k poškození struků. Za prasnicí je čast podlahy tvořena trojbokým litinovým roštem, který má nejlepší vlastnosti, co se týká propadávání výkalů do podroštového prostoru. Zbytek prostoru vyplněn poplastovaným roštem, který naopak nejvíce vyhovuje požadavkům sajících selat.

Projekt celé farmy je pod taktovkou pana Wilfrieda Bredeho, který s námi spolupracuje. Na této farmě se nachází dva inovační prvky, a to proplach kejdových kanálů kejdou, který je na všech sekcích a ochlazování vzduchu v letních měsících pomocí studené vody. Oba tyto inovativní prvky budou k vidění na farmě v Malíkovicích, ale o tom až příště. 

Tolik o technologických zajímavostech. Příště se podíváme, jak bude vypadat faremní systém. 

Eros centrum s proplachem kejdových kanálů kejdou 

Stáj pro březí prasnice 

Porodna prasnic 

Filip Střecha