!! V Německu byl potvrzen další případ AMP u domácích prasat

18. listopad 2021

Africký mor prasat nemají v Německu stále pod kontrolou a nyní se bohužel rozšířil do dalšího státu - Meklenbursko-Přední Pomořansko. Tento případ se však objevil ve výkrmu prasat v konvenčním chovu. Zatím nejsou zprávy o velikosti tohoto chovu. Záhodou však je, jak se do tohoto chovu nákaza dostala, protože hranice nakažené oblasti je vzdálené na 100 km. To bohužel potvrzeje hypotézu, že AMP je v Německu rozšířeno deleko více než se předpokládalo. 

Jde už tak o třetí stát Spolkové republiky Německo, ve kterém byla nákaza AMP povrzena. Do této doby se nákaza objevila v Sasku a Braniborsku. Poprvé byla nákaza u domácích prasat potvrzena v červenci 2021 v Braniborsku. 

EDIT: Případ se týká společnosti, která provozuje celkem tři farmy. AMP se vyskytla pouze na jedné z nich, a to výkrmu s kapacitou 4000 ks. Společnost má uzavřený obrat stáda s celkovým počtem 1000 prasnic. Zatím stále není jasné, jak došlo k zavlečení AMP na danou farmu. 

(agrarheute.com)

Filip Střecha