Biologický benchmarking

Biologický benchmarking

Biologický benchmarking (porovnání) je podobný systém jako ekonomický benchmarking. Jedná se tedy o komplexní zhodnocení efektivity podniku v oblasti biologických výsledků vašich prasat. Tento systém hodnocení má mezinárodně uznávanou metodiku. Cílem celého zhodnocení je nalezení oblastí, ve kterých dochází ke ztrátám. Následně se vaše výsledky anonymně porovnají s ostatními podniky podobné velikosti a výstupem celé realizace ekonomického benchmarkingu je návrh optimalizace chodu Vaší farmy.

Tímto způsobem mohou být nalezeny rezervy na Vaší farmě a následně provedeny úpravy přímo na míru Vašeho podniku.

Odpovědné osoby

Ing. Ivan Řezáč

Specialista
v chovu prasat

Wilfried Brede

Specialista pro stavby
a technologie v chovu prasat


Celý náš tým