Ekonomický benchmarking

Ekonomický benchmarking

Ekonomický benchmarking (porovnání) je komplexní zhodnocení ekonomické efektivity Vašeho podniku. Náš systém hodnocení má mezinárodně uznávanou metodiku. Vaše výsledky se anonymně porovnají s ostatními podniky podobně velikosti a cílem celého ekonomického zhodnocení je nalezení ztrátových oblastí. Výstupem celé realizace ekonomického benchmarkingu je návrh optimalizace chodu vaší farmy.

Tímto způsobem můžete zhodnotit ekonomické hospodaření vaší farmy a být tak o krok před ostatními.

Odpovědné osoby

Ing. Ivan Řezáč

Specialista
v chovu prasat

Wilfried Brede

Specialista pro stavby
a technologie v chovu prasat


Celý náš tým