Vet & biosecurity

Vet & biosecurity

Náš specialista z oblasti veterinárního lékařství a biosecurity se přímo specializuje na veškerou zdravotní problematiku v chovu prasat. Při své práci využívá nejmodernější diagnostické technologie. Při návštěvě farmy zhodnotí celkový zdravotní stav a navrhne funkční řešení, které povedou ke zlepšení zdravotního stavu.

Veškeré onemocnění prasat a následná léčba stojí mnoho peněz a času. Náš specialista Vám zajistí jednoduchá a funkční řešení, které Vás dokážou posunout na lepší úroveň.

Odpovědné osoby

Dr. Vet. David Rossbroich

Veterinární lékař


Celý náš tým